Aktualności

 • Klauzula informacyjna do monitoringu wizyjnego.

   

 • Komunikat z dnia 0507.2022 dotyczący zmiany sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.
 • Komunikat z dnia 31.05.2022

  KOMUNIKAT

  Informujemy, że z dniem 01.06.2022. zmienia się numer

  POGOTOWIA LOKATORSKIEGO!!!!

  Aktualny numer to:

  609 901 658

  Zgłoszenie przyjmowane są również e-mailowo: dyspozycja_pulpit@gpec.pl.

  Pogotowie lokatorskie realizowane będzie z dniem 01.06.2022 przez firmę GPEC w zakresie awarii instalacji eklektycznych, sanitarnych, ślusarskich, napraw i zabezpieczeń elementów małej architektury.

  Tylko w częściach wspólnych budynków.

  Pogotowie Lokatorskie przyjmuje zgłoszenia tylko w czasie kiedy administracja Spółdzielni jest nieczynna czyli każdego dnia od godz.15.00 do 7.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy.


 • Ogłoszenie dotyczące worków na gruz.

 • Komunikat z dnia 30.10.2020 – Dotyczący zakazu palenia papierosów.

  Sopot, dnia 30.10.2020 r.

  Szanowni Państwo, Członkowie NSM Sopot Dolny, Osoby posiadające tytuły prawne do Lokali będących w zasobach naszej Spółdzielni,

  W związku z docierającymi do Zarządu informacjami odnośnie palenia tytoniu w różnych dostępnych na rynku usług formach m.in. na balkonach czy klatkach schodowych, Zarząd NSM Sopot Dolny w Sopocie, niniejszym apeluje o przestrzeganie zakazu, o jakim mowa w Regulaminie Porządku Domowego w brzmieniu obowiązującym od dnia 04.06.2019 r. Zgodnie z jego § 22 ust. 4: Zabrania się palenia papierosów na klatkach schodowych, korytarzach, balkonach, piwnicach, pomieszczeniach ogólnego użytku oraz przed wejściem do budynku i pod oknami mieszkańców a także używania w tych pomieszczeniach otwartego ognia. Dym papierosowy bardzo łatwo przedostaje się przez uchylone drzwi, okna do sąsiednich mieszkań i może powodować podrażnienia układu oddechowego wywołując kaszel czy duszności. Powyższe jest tym bardziej niebezpieczne z uwagi na panującą epidemię wirusa COVID-19, który przenosi się drogą kropelkową, w tym wydychanym dymie papierosowym. Zarząd wskazuje, iż na podstawie § 15 Statutu Spółdzielni, Członek jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów Spółdzielni.

  Zarząd zwraca się do Państwa o poszanowanie zdrowia Mieszkańców, zwłaszcza w tym trudnym dla Wszystkich czasie. Wirus COVID-19 rozprzestrzenia się w sposób błyskawiczny, tym samym abstrahując od estetyki i nienaruszalności nieruchomości, ma istotne znaczenie z punktu widzenia zdrowia i życia ludzkiego.

  ZARZĄD NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  SOPOT DOLNY

  W SOPOCIE


   

 • Komunikat z dnia 23.10.2020 – Dotyczy podwyżki taryf za ciepło przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  W związku z dokonaną podwyżką taryf cen za ciepło przez Gdańskie
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej obowiązującą od sezonu grzewczego
  2020/2021 zwiększającą średnio koszt dotychczasowych opłat o 3,33% Zarząd
  Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny podjął uchwałę
  o niepodwyższaniu zaliczek opłat na poczet opłat za C.O. z uwagi na dokonaną
  kalkulację, że obowiązująca taryfa od dnia 21.10.2020 r. ma nieznaczny wpływ
  na ostateczne rozliczenie opłaty za C.O. w rozrachunku końcowym.

  Zarząd
  NSM Sopot Dolny


   

 • KOMUNIKAT NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SOPOT DOLNY W SOPOCIE z Dnia 02.10.2020 r
  Sopot, dnia 02.10.2020 r. KOMUNIKAT NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SOPOT DOLNY W SOPOCIE Działając w imieniu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, iż w strefie czerwonej został umieszczony Sopot. Obostrzenia zaczną obowiązywać od dnia 03.10.2020 r. W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział w uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust. Mając powyższe na uwadze, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców, informujemy, iż od dnia 05.10.2020 r. obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust na terenie Spółdzielni, jak również ubranie rękawiczek. Ponadto, spotkania z pracownikami Spółdzielni będą odbywać się na terenie Spółdzielni po uprzednim telefonicznym bądź mailowym umówieniu spotkania, w sprawach pilnych. Uprzejmie prosimy Mieszkańców Spółdzielni o składanie w miarę możliwości i posiadanych zasobów technicznych – pism, wniosków czy skarg drogą telefoniczną bądź mailową. Wszystkie numery kontaktowe do Spółdzielni i poszczególnych jej pracowników znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni. Z uwagi na coraz większe rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, powyższe obostrzenia znajdują w pełni uzasadnienie w obowiązujących aktualnie przepisach prawach. Z wyrazami szacunku, Zarząd NSM Sopot Dolny w Sopocie
 • Komunikat z dnia 24.09.2020, dotyczy przetargu na likwidację piecyków.

  Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości
  702 81-853 Sopot uprzejmie informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego
  składającego się z II etapów, po przeprowadzeniu negocjacji, którego celem było
  wyłonienie Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia polegającego na likwidacji
  piecyków gazowych i montażu instalacji c.w. wraz z wymianą pionów z.w. w
  budynkach położonych w zasobach Spółdzielni, tj. przy ul. Bitwy pod Płowcami 15 A
  w Sopocie , ul. Mieszka I 7 w Sopocie oraz przy ul. Dąbrowskiego 1/5 w Sopocie
  ,
  Komisja Przetargowa Spółdzielni wyłoniła n/w firmę w oparciu o złożenie
  najkorzystniejszej oferty pod względem ceny i udzielonej gwarancji na przedmiot
  zamówienia:

  Instalator S.C.
  83-211 Janowo
  ul. Heweliusza 2a

  Za Komisje Przetargową
  Tomasz Sikora
  Przewodniczący


   

 • Komunikat z dnia 14.09.2020. Dotyczy rozpoczęcia sezonu grzewczego

         W związku z przejściem przez GPEC Gdańsk na automatyczny system rozpoczynania sezonu grzewczego prosimy o odkręcenie głowic zaworów termostatycznych w mieszkaniach i lokalach użytkowych należących do Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny na maksymalny pobór celem napełnienia grzejników.  Link do źródła.


*******************************************************************************************
Błąd RSS: A feed could not be found at https://sopot.naszemiasto.pl/rss/artykuly/1086.xml. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.