Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty polegające na wymianie posadzek w piwnicy oraz wykonaniu izolacji poziomej ścian fundamentowych Budynku przy ul. Mieszka I 7 w Sopocie .

Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58

Czytaj dalej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty polegające na wymianie posadzek w piwnicy oraz wykonaniu izolacji poziomej ścian fundamentowych Budynku przy ul. Mieszka I 7 w Sopocie.

Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58

Czytaj dalej