Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej w części wspólnej w 11 kondygnacyjnym I klatkowym budynku wielorodzinnym położonym przy Al. Niepodległości 694 w Sopocie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej w części wspólnej

Czytaj dalej