Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty polegające na wymianie posadzek w piwnicy oraz wykonaniu izolacji poziomej ścian fundamentowych Budynku przy ul. Mieszka I 7 w Sopocie .

Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58

Czytaj dalej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty polegające na wymianie posadzek w piwnicy oraz wykonaniu izolacji poziomej ścian fundamentowych Budynku przy ul. Mieszka I 7 w Sopocie.

Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58

Czytaj dalej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na dostawie i wymianie stolarki okiennej na klatce schodowej 11 kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 694 w Sopocie

Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie przy Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel.

Czytaj dalej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na dostawie i wymianie stolarki okiennej na klatce schodowej 11 kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 694 w Sopocie

Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie przy Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel.

Czytaj dalej

Przetarg na przebudowę szybu windowego zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Wydział Urbanistyki Architektury Urzędu Miasta oraz dostawa, montaż i całodobowy serwis, przeglądy i konserwacja dźwigu osobowego w 7 kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Sopocie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na przebudowie szybu windowego wraz z dostawą

Czytaj dalej

Przetarg na przebudowę szybu windowego zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Wydział Urbanistyki Architektury Urzędu Miasta oraz dostawa, montaż i całodobowy serwis, przeglądy i konserwacja dźwigu osobowego w 7 kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Sopocie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na przebudowie szybu windowego wraz z dostawą

Czytaj dalej