Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na remoncie wraz z dociepleniem pokrycia dachu na 5-kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym przy ul. Grottgera 20 w Sopocie

Zamawiający: Nauczycielską Spółdzielnią Mieszkaniową Sopot Dolny w Sopocie przy Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel.

Czytaj dalej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na remoncie wraz z dociepleniem pokrycia dachu na 5-kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym przy ul. Grottgera 20 w Sopocie

Zamawiający: Nauczycielską Spółdzielnią Mieszkaniową Sopot Dolny w Sopocie przy Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel.

Czytaj dalej