Skład Rady Nadzorczej

 

Przewodniczący: Piotr Łukawski

e-email: piotr.lukawski@nsmsopotdolny.pl

Z-ca Przewodniczącego: Lucjan Brudzyński

e-mail: lucjan.brudzynski@nsmsopotdolny.pl

Sekretarz: Aleksandra Karaszewska

e-mail: aleksandra.karaszewska@nsmsopotdolny.pl

Przew. Kom. Rewizyjnej: Dobrosława Guzik

email: dobroslawa.guzik@nsmsopotdolny.pl

Członek Kom. Rewizyjnej: Katarzyna Gebert-Zaremba

e-mail: katarzyna.gebert@nsmsopotdolny.pl

Przew. Kom. GZM: Adam Wiliński

e-mail: adam.wilinski@nsmsopotdolny.pl

Członek Kom. GZM: Robert Kowalski

e-mail: robert.kowalski@nsmsopotdolny.pl

Członek Kom. GZM:Olga Zbieć

e-mail: olga.zbiec@nsmsopotdolny.pl

Przew. Kom. Organizacyjno -Samorządowej: Jakub Pietraszek

e-mail: jakub.pietraszek@nsmsopotdolny.pl

Członek Kom. Organizacyjno-Samorządowej: Olga Zbieć

e-mail: olga.zbiec@nsmsopotdolny.pl


Regulamin Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny