Skład Rady Nadzorczej

Przewodniczący: Piotr Łukawski
e-email: piotr.lukawski@nsmsopotdolny.pl
Z-ca Przewodniczącej: Lucjan Brudzyński
e-mail: lucjan.brudzynski@nsmsopotdolny.pl
Sekretarz: Aleksandra Karaszewska
e-mail: aleksandra.karaszewska@nsmsopotdolny.pl
Przew. Kom. Rewizyjnej: Lucjan Brudzyński
Członek Kom. Rewizyjnej: Olga Zbieć
e-mail: olga.zbiec@nsmsopotdolny.pl
Przew. Kom. GZM: Marian Jasiński
e-mail: marian.jasinski@nsmsopotdolny.pl
Członek Kom. GZM : Irena Ellward
e-mail: irena.ellward@nsmsopotdolny.pl
Członek Kom. GZM: Aneta Wasiłek
e-mail: aneta.wasilek@nsmsopotdolny.pl
Przew. Kom. Organizacyjno -Samorządowej: Jakub Pietraszek
e-mail: jakub.pietraszek@nsmsopotdolny.pl
Członek Kom. Organizacyjno-Samorządowej: Krystyna Bonarska
e-mail: krystyna.bonarska@nsmsopotdolny.pl

Regulamin Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny