Komunikat z dnia 23.10.2020 – Dotyczy podwyżki taryf za ciepło przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

W związku z dokonaną podwyżką taryf cen za ciepło przez Gdańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej obowiązującą od sezonu grzewczego
2020/2021 zwiększającą średnio koszt dotychczasowych opłat o 3,33% Zarząd
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny podjął uchwałę
o niepodwyższaniu zaliczek opłat na poczet opłat za C.O. z uwagi na dokonaną
kalkulację, że obowiązująca taryfa od dnia 21.10.2020 r. ma nieznaczny wpływ
na ostateczne rozliczenie opłaty za C.O. w rozrachunku końcowym.

Zarząd
NSM Sopot Dolny