Komunikat z dnia 24.07.2020

Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w dniach 27 lipca do dnia 28 sierpnia 2020 zaprasza na spotkania z zarządem Spółdzielni  poszczególnych Przewodniczących  Komitetów Domowych. Będziemy umawiać się z Państwem telefonicznie na określony dzień i godzinę , ale oczekujemy też kontaktu zwrotnego ponieważ nie ze wszystkimi osobami pełniącymi funkcję Przewodniczących udaje się nam skontaktować. Celem spotkania jest omówienie aktualnych problemów, planów remontowych poszczególnych nieruchomości  i ich otoczenia.  Chcemy również poddać konsultacji nowy projekt Regulaminu Działania Komitetów Domowych.
Prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania w godzinach pracy Administracji Spółdzielni.