Komunikat z dnia 24.09.2020, dotyczy przetargu na likwidację piecyków.

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości
702 81-853 Sopot uprzejmie informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego
składającego się z II etapów, po przeprowadzeniu negocjacji, którego celem było
wyłonienie Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia polegającego na likwidacji
piecyków gazowych i montażu instalacji c.w. wraz z wymianą pionów z.w. w
budynkach położonych w zasobach Spółdzielni, tj. przy ul. Bitwy pod Płowcami 15 A
w Sopocie , ul. Mieszka I 7 w Sopocie oraz przy ul. Dąbrowskiego 1/5 w Sopocie
,
Komisja Przetargowa Spółdzielni wyłoniła n/w firmę w oparciu o złożenie
najkorzystniejszej oferty pod względem ceny i udzielonej gwarancji na przedmiot
zamówienia:

Instalator S.C.
83-211 Janowo
ul. Heweliusza 2a

Za Komisje Przetargową
Tomasz Sikora
Przewodniczący