Oferta Pracy dla Konserwator-hydraulik

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny zatrudni w wymiarze pełnego etatu:

Konserwator-hydraulik wynagrodzenie: 3800,00 zł brutto

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania instalacji c.o. i c. w., gazowej (w przypadku posiadania uprawnień) i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Spółdzielni,

– zabezpieczenie sprawnego działania instalacji i osprzętu przeznaczonego do wspólnego użytku mieszkańców,

– wykonywanie zleconych robót konserwacyjnych w obiektach Spółdzielni,

– usuwanie skutków różnego rodzaju awarii i przywrócenie sprawności technicznej urządzeń,

Wymagania:

– wykształcenie zawodowe/ średnie

– znajomość teoretyczna i praktyczna zagadnień dających podstawy dla rzetelnego i kompletnego wypełnienia zakresu obowiązków na stanowisku konserwator-hydraulik.

– mile widziane posiadanie uprawnień SEP

Oferty w postaci CV należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Al. Niepodległości 702 w Sopocie lub przesłać na adres mailowy: nsmsopotdolny@interia.pl z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowe informacje tel.: 58 551-21-04 wew. 32