Oferty Pracy – Przetargi

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na remoncie balkonów w 11-kondygnacyjnym Budynku Wielorodzinnym przy Al. Niepodległości 690 w Sopocie
  Nowe Warunki
  Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości 702, 81-853 Sopot KRS 0000067848, REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 21 04 lub 539 349 238 I. Tryb udzielenia Zamówienia Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. ze zm. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Kierownik Działu Technicznego Pan Piotr Pieńkowski tel. 539 349 238 Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał komisję. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest remont 70 sztuk balkonów oraz wymiana 7 sztuk balustrad francuskich (na parterze) w 11-kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym położonym w Sopocie przy Al. Niepodległości 690: W zakres zamówienia wchodzą w szczególności:
  1. Demontaż 77 balustrad stalowych
  2. Zerwanie z płyty balkonowej, glazury, wylewki, starej powłoki uszczelniającej oraz obróbek blacharskich
  3. Uzupełnienie ubytków w płytach balkonowych
  4. Wykonanie naprawy spodu i czoła płyt balkonowych ( uzupełnienie ubytków, gruntowanie, klej z siatką, klej zatarty na gładko malowanie)
  5. Malowanie płyty balkonowej środkiem Hydroizolacyjnym np. Atlas Woder Duo zgodnie z technologią producenta
  6. Montaż nowych obróbek blacharskich na płytach balkonowych
  7. Ułożenie na płycie dwóch warstw papy termozgrzewalnej z wywinięciem na elewację budynku (3 cm nad wylewkę)
  8. Wykonanie wylewki betonowej z domieszką środków uszczelniających
  9. Montaż nowych balustrad zgodnie z projektem
  10. Pokrycie suchej wylewki warstwą żywicy epoksydowej z domieszką przeciwpoślizgową
  11. Montaż obróbek blacharskich przy progach drzwi balkonowych (koniecznie pod ramę okienną)
  12. Montaż obróbek blacharskich z wcięciem w elewację na ścianie balkonowej
  13. Dostawa i montaż nowych balustrad
  14. Utylizacja odpadów.
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. III. Warunki udziału

  >> Więcej <<


  Sopot, dnia 17.04.2024 r.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na remoncie wraz z dociepleniem pokrycia dachu na 5-kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym przy ul. Grottgera 20 w Sopocie
  Zamawiający: Nauczycielską Spółdzielnią Mieszkaniową Sopot Dolny w Sopocie przy Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 21 04 lub 539 349 238 I. Tryb udzielenia Zamówienia Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. ze zm. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Piotr Pieńkowski tel. 539349238. Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał komisję. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest remont wraz z dociepleniem pokrycia dachu na 5-kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym przy ul. Grottgera 20 w Sopocie. W zakres zamówienia wchodzą w szczególności następujące prace:
  • Montaż nowych obróbek blacharskich
  • Wymiana klapy wejściowej na dach na systemową (Blaszana z klapa na teleskopie)
  • Wymiana rynien i koszy spustowych oraz ich połączenie z istniejącym systemem rur spustowych
  • Ułożenie na dachu ocieplenia grubości 10 cm z styropianu twardego
  • Wykonanie z papy termo-zgrzewalnej obróbek kominów wentylacyjnych itp.
  • Wykonie obróbek czapek kominowych z blachy ocynkowanej i papy
  • Ułożenie dwóch warstw papy na ocieplonym dachu (podkład, wierzchnia)
  • Przełożenie istniejącego układu instalacji odgromowej na nowe poszycie dachu
  • Wykonanie obróbek blacharskich na styku docieplenie ścian budynku, połać dachowa (wywinięcie papy + obróbka blacharska wcięta w elewację
  • Uprzątnięcie odpadów
  Powierzchnia dachu 560 m2.
  >>Więcej<<

  Sopot, dnia 26.04.2024 r.