Oferty Pracy – Przetargi

 • Przetargu nieograniczony na wykonanie robót polegających na remoncie klatki schodowej
  W dniu 09.06.2023. biuro spółdzielni nie będzie czynne. W związku  z  powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 12.09.2023 do godz.15.00. 
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na remoncie klatki schodowej w 11 kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym położonym przy al. Niepodległości 710 w Sopocie Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości 702, 81-853 Sopot KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 21 04 I. Tryb udzielenia Zamówienia Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. ze zm. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Kierownik Działu Technicznego Piotr Pieńkowski tel. 539349238. Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał komisję. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest remont klatki schodowej w 11 kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym położonym w Sopocie przy Al. Niepodległości 710. Zakres zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą:
  1. Uzupełnienie ubytków, wyrównanie, szpachlowanie ścian i sufitów, biegów schodowych
  2. Wkłucie przewodów biegnących po klatce schodowej w tynk
  3. Malowanie całościowe klatki bez lamperii, kolory do ustalenia
  4. Oczyszczenie i powtórne malowanie balustrady na klatce schodowej
  5. Wymiana mocowań i malowanie krat zabezpieczających okna klatki schodowej przed uszkodzeniem.
  6. Wymiana pochwytu (kolor do ustalenia)
  7. Wymiana 12 skrzynek hydrantów p.poż na spełniające aktualne przepisy (zamek otwierany toporkiem)
  8. Uzupełnienie fug w istniejącej glazurze
  9. Wymiana zabudowy i drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz drzwi do przedsionka na zabudowę z profili aluminiowych, szklenie dwuszybowe
  10. Przeniesienie instalacji kasety domofonowej na zewnątrz budynku
  11. Remont przedsionka
  12. Przeniesienie skrzynek pocztowych do przedsionka (wykonanie zabudowy prawej ściany przedsionka)

  >>Więcej<<


 • Przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej
  W dniu 09.06.2023. biuro spółdzielni nie będzie czynne. W związku  z  powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 12.09.2023 do godz.15.00. 
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej w części wspólnej w 11 kondygnacyjnym I klatkowym budynku wielorodzinnym położonym przy Al. Niepodległości 694 w Sopocie Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości 702, 81-853 Sopot KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 21 04 I. Tryb udzielenia Zamówienia Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. ze zm. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Kierownik Działu Technicznego Piotr Pieńkowski tel. 539349238. Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał komisję. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej w 11 kondygnacyjnym I klatkowym budynku wielorodzinnym położonym przy Al. Niepodległości 694 w Sopocie: W zakres zamówienia wchodzą w szczególności: • Demontaż istniejącej instalacji poziomów instalacyjnych
  • Wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych na trójfazowe zgodne z wymogami Energa (66 mieszkań)
  • Wymiana włączników oraz dzwonkowych na jednakowe 66 sztuk
  • Wymiana drzwiczek w rozdzielni głównej na parterze na wykonane z grubej blachy (1 -1,5 mm)
  • Istniejące tablice piętrowe należy zdemontować i wkuć w ściany 21 sztuk wymiar 103×48 cm), uporządkować ułożenie zabezpieczeń oraz liczników, zamontować nową tablicę przystosowaną do montażu 3 liczników 3-fazowych
  • Doprowadzenie przewodu 5×6 mm2 od zabezpieczeń przedlicznikowych do licznika w mieszkaniu. Około 65 mb kabla na piętro
  • Podpięcie przewodu 5 żyłowego do licznika w lokalu (1 faza lub 3) (założenie w skrzynce lokatorskiej zabezpieczenia 3-fazowego i wyłącznika różnicowo prądowego)
  • Wyrównanie ścian w miejscach wkłucia szafek (wyrównanie i 1-krotne obmalowanie farbą na biało).
  • Wykonanie badań elektrycznych dla całej instalacji w budynku po wymianie instalacji elektrycznej w części wspólnej.

  >>Więcej<<