Zasady komunikacji z Zarządem Spółdzielni.

„ Szanowni Państwo, Członkowie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny,
Postanowiliśmy skrócić drogę komunikacji miedzy Państwem a Zarządem Spółdzielni, administracją , działem technicznym  w taki sposób, ze wszyscy pracownicy merytoryczni Spółdzielni włącznie z zarządem dysponują służbowymi numerami telefonów pod które możecie Państwo zgłaszać wszystkie istotne sprawy do załatwienia dotyczące Spółdzielni  jako całości jak i spraw związanych z nieruchomościami w których Państwo posiadacie swoje lokale mieszkalne czy użytkowe. Wykaz tych telefonów przypisanych do konkretnych osób znajduję się w zakładkach  Administracja Spółdzielni , Zarząd.  Możecie również Państwo prowadzić korespondencję z każdym z pracowników Spółdzielni,  Zarządem Spółdzielni i  Radą Nadzorczą na przypisane indywidualnie adresy e-mailowe. Wykaz adresów e-mailowych znajduje się  w zakładkach Administracja Spółdzielni , Zarząd, Rada Nadzorcza.