Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny poszukuje pracownika na stanowisko: Administrator

Przygotowanie kandydata do sprawnego wypełniania zakresu obowiązków na wymagania na stanowisku Administrator

 • wykształcenie średnie, wyższe techniczne   lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe nie wymagane
 • znajomość pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel oraz Power Point),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych umiejętność selekcjonowania informacji i określania priorytetów,
 •  zdolności analityczne,
 •  umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 •  sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 •  dobra organizacja pracy i inicjatywa w działaniu,
 •  samodzielność, terminowość
 •  profesjonalizm, dbanie o poufność informacji oraz dobrą reputację firmy,
 •  umiejętność pracy pod presją czasu,
 •  wysoka kultura osobista,
 •  rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz organizacyjne.
Informacje o firmie

Oferujemy – Administrator

 •  stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 •  atrakcyjne wynagrodzenie jak na pierwszą pracę 6000,00 zł brutto + premia regulaminowa, roczna nagroda do wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia,
 •   niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów,
 •   możliwość rozwoju zawodowego,
 •   możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne kursy i

szkolenia,

 •   przyjazna oraz partnerska atmosfera w pracy,
 •   ubezpieczenie grupowe
 •   miejsce parkingowe.

Termin rozpoczęcia pracy 01.12.2023 lub w terminie wspólnie ustalonym.

Zainteresowane ofertą osoby winny składać swoje C.V. na drodze e-mailowej:
sekretariat@nsmsopotdolny.pl
Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować e-mailowo lub telefonicznie pod
numerami telefonów, które dostępne są na stronie internetowej:
https://nsmsopotdolny.pl